สอบถามข้อมูลการเข้าระบบได้ที่ http://www.facebook.com/digital.cmru 
โดยแจ้งข้อมูลใน Inbox ของเพจ Digital CMRU 
ดังนี้
1. เข้าใช้งานระบบ Moodle ไม่ได้
2. รหัสนักศึกษา
3. ชื่อ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. อีเมลที่ใช้ในการสมัคร

 สมัครสมาชิกใหม่ทำยังไงถึงจะใช้ระบบได้ 
(หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบในกล่องอีเมลขยะด้วยนะคะ)

    

    Course categories