นักศึกษาที่สมัครสมาชิกกับระบบ Moodle CMRU แล้วเข้าระบบไม่ได้ สอบถามข้อมูลการเข้าระบบได้ที่ http://www.facebook.com/digital.cmru โดยแจ้งข้อมูลใน Inbox ของเพจ Digital CMRU และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้บริการระบบ e-Learning หลายระบบเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลจึงขอความกรุณานักศึกษาแจ้งข้อมูลดังนี้ค่ะ " เข้าใช้งานระบบ Moodle ไม่ได้ 1. รหัสนักศึกษา 2. ชื่อ-สกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. อีเมลที่ใช้ในการสมัคร "

 สมัครสมาชิกใหม่ทำยังไงถึงจะใช้ระบบได้ 
(หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับจากระบบในกล่องจดหมาย ให้ตรวจสอบในกล่องอีเมลขยะด้วยนะคะ)

VDO แนะนำวิธีการใช้งาน Moodle (สำหรับนักศึกษา)

VDO แนะนำวิธีการใช้งาน Moodle (สำหรับอาจารย์)

    คู่มือการใช้งาน Moodle (สำหรับอาจารย์)

    คู่มือการใช้งาน Moodle (สำหรับนักศึกษา)

    Course categories